Pracownia

kim jesteśmy, czym się zajmujemy

Pracownię założyliśmy tuż po studiach, w 2010 roku. Od tamtego czasu mamy szczęście do projektów które lubimy, które przynoszą nam satysfakcję i energię do dalszej pracy. Pracownia skupia grupę młodych i zdolnych ludzi, gotowych przyjąć nowe wyzwania. Zrealizowane obiekty i nasze referencje niech będą tego dowodem.

Malwina Łazęcka i Rafał Maliński

Sprawne przeprowadzenie inwestycji jest podstawą jej rentowności. Uwagi wymaga każdy szczegół. Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy złożonym procesem realizacji zajmuje się zgrany zespół. Od początku naszej działalności projekty branżowe powierzamy sprawdzonym i zaufanym projektantom specjalizacji instalacyjnej, konstrukcyjnej, mostowej i drogowej.

Do stałych współpracowników należą: Jacek Zawadzki, Grzegorz Gregulski, Piotr Pleń, Tadeusz Nowakowski, Krzysztof Rychlik, Konrad Jabłoński, Piotr Żółtowski, Władysław Sobiech.

Oferujemy kompleksowe projekty inwestycji komercyjnych oraz obiektów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją. Doświadczenia czerpiemy z licznych realizacji oraz dobrej znajomości rynku. W naszej pracy dążymy do osiągnięcia wyjątkowego efektu, który jest podstawą budowania przewagi konkurencyjnej.

Nasza oferta składa się z następujących etapów:
– analiza lokalizacji i program funkcjonalno-użytkowy. Obejmuje waloryzację otoczenia oraz sprawdzenie warunków i możliwości realizacyjnych. W ramach usługi przeprowadzamy procedurę uzyskania warunków zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości zapewnienia dostaw mediów. Badamy chłonność terenu oraz opracowujemy szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji ze wstępną prognozą kosztów realizacji. Aktywnie uczestniczymy w rozmowach z władzami lokalnymi, dążąc do osiągnięcia optymalnego rozwiązania dla Inwestora.
– koncepcja architektoniczna. Na podstawie wcześniejszych analiz opracowujemy szczegółową koncepcję budynku i jego otoczenia. W opracowaniu przedstawiamy wygląd przyszłego obiektu oraz określamy technologiczne zasady jego funkcjonowania. Koncepcję prezentujemy w formie fotorealistycznych wizualizacji oraz rzutów i przekrojów. Na specjalne życzenie opracowujemy makiety oraz prezentacje multimedialne.
– projekt budowlany. Przygotowujemy dokumenty i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektowaniem zajmuje się doświadczony zespół architektów, konstruktorów, instalatorów oraz specjalistów od technologii.
– projekt wykonawczy. Uszczegóławiamy dokumentację projektową o rozwiązania techniczne, materiałowe i detale. Opracowujemy szczegółowy przedmiar i kosztorys inwestycji.
– projekt wnętrz. O wnętrzach myślimy już we wstępnej fazie projektowania. Wygląd holu wejściowego i innych reprezentacyjnych przestrzeni powinien być zaprojektowany już na etapie koncepcji architektonicznej. Odpowiednia koordynacja z projektami instalacyjnymi pozwoli na uniknięcie przeróbek na etapie realizacji, a więc ograniczy koszty budowy. Oferujemy projektowanie wnętrz równolegle z pozostałymi etapami inwestycji.
– nadzór autorski. Prawidłowa realizacja wymaga aktywnego zaangażowania projektantów. Nasza oferta obejmuje regularne wizyty koordynatora projektu na naradach budowy. Sprawna realizacja opiera się na szybkim podejmowaniu trafnych decyzji.
Oferujemy również projektowanie remontów i adaptacji istniejących budynków, w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Chcesz dołączyć do zespołu? Wyślij coś co nas zainteresuje na adres rekrutacja@studium.waw.pl